Wydrukuj artykuł

Przebudowa drogi Lubiąż – Domaszków zakończona

Środa, 04 listopad 2015

Dobiegła końca inwestycja drogowa pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D Lubiąż – Domaszków”. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udało się wyremontować odcinek drogi powiatowej o długości 5,5 km za ponad 3 mln zł.

3 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie drogi, w uroczystości uczestniczyli: Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka, Starosta Wołowski Maciej Nejman, Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów Wojciech Adamczak, Radni Powiatu Wołowskiego oraz Radni Rady Miejskiej w Wołowie.

W roku ubiegłym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Wołów – Krzydlina Mała”, udało się wyremontować odcinek o długości 7,4 km za kwotę ponad 4 mln zł.

Do realizacji pozostaje III etap czyli droga Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka na odcinku 4,6 km (bez nawierzchni brukowej w Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie).

 

Bez wątpienia cała inwestycja poprawi bezpieczeństwo jazdy i komfort życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną tej części powiatu.

Inwestycje były możliwe do zrealizowania dzięki współpracy Powiatu Wołowskiego, Gminy Wołów oraz Nadleśnictwa Wołów.