Wydrukuj artykuł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim – sukces realizacji projektu

Środa, 04 listopad 2015

Dobiegły końca działania w projekcie  pn.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim, który Powiat Wołowski realizuje  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka. W dniu 26.10.2015 r. na terenie CKUiZ odbyło się spotkanie zakończeniowe z udziałem uczestników projektu, czyli rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wołowskiego. Podsumowano wszystkie działania w projekcie, wskazując na zrealizowane wskaźniki w 100%.

Gospodarstwa domowe, wyłonione w procesie rekrutacji, zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na zasadzie nieodpłatnego użyczenia. Dodatkowo Powiat Wołowski uruchomił 60 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 3 jednostkach podległych (PCE, PCPR, Dom Dziecka), z których bezpłatnie skorzystać mogą wszyscy zainteresowani.  W wrześniu bieżącego roku kolejna jednostka organizacyjna Powiatu – Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu  otrzymał  sprzęt komputerowy  tj. 14 zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi.  Do dnia 31.10.2015 Powiat rozliczy ostatecznie 890.00,00 zł -   100% finansowania z UE i budżetu państwa.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.