Wydrukuj artykuł

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy

Piątek, 20 listopad 2015

Poniżej przedstawiamy wyniki konsultacji "Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

 

 

wyniki konsultacji