Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Znamy wyniki tegorocznych matur

Środa, 23 wrzesień 2015

Znamy wyniki tegorocznych maturzystów. W maju i sierpniu uczniowie łamali pióra nad egzaminami (także poprawkowymi), a dziś mogą cieszyć się pełnym średnim wykształceniem.

Najwyższy wynik zdawalności egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Wołowski  uzyskało Liceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana Ossolińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym (100 % ) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (100 %), w następnej kolejności dobry wynik osiągnęło Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół zawodowych w Brzegu Dolnym (95,65%).

Analiza wyników maturalnych sporządzona została na podstawie danych zebranych ze szkół oraz danych ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wg stanu na dzień 11.09.2015 r. Dane dotyczą tegorocznych maturzystów , którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2015 r.

Tegoroczni absolwenci przystępowali  do egzaminu maturalnego w tzw. nowej i starej formule. Nowa formuła obowiązuje na egzaminie maturalnym od 2015 r. i obejmuje uczniów liceów ogólnokształcących, których objęła nowa podstawa programowa z 2012 r. Natomiast uczniowie techników zdawali jeszcze egzamin w starej formule, czyli zgodnie ze starą podstawą programową, obowiązującą przed 2012 r.

W sumie do matur w Powiecie Wołowskim przystąpiło 266 uczniów, spośród ogółem 354 tegorocznych absolwentów zarówno liceach, jak i technikach. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w Powiecie Wołowskim  wynosi 89,7%. W przypadku tylko LO zdawalność wyniosła  90,5% (5 m-ce na 30 powiatów z Dolnego Śląska),  a w przypadku techników 85,2% ( 1m-ce na 30 powiatów z Dolnego Śląska). W obu przypadkach nasz wynik jest wyższy od średniej  zdawalności dla województwa dolnośląskiego (LO – 88,4%, T- 68%).

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat wołowski  przedstawia poniższa tabelka:

 

 

Nazwa szkoły

Ogólna liczba uczniów przystępująca do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

Liczba uczestników, którzy zdali egzamin maturalny ( stan na 11.09.2015 r.)

liczba

%

LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym

23

23

100%

LO im. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

27

27

100%

LO im. M. Kopernika w Wołowie

103

96

93%

LO dla Dorosłych w CKZiU w Wołowie

6

1

17%

Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym

23

22

95,65%

Technikum Nr 1 im. T. Kościuszki w CKZiU w Wołowie

40

33

82,50%

Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich w Wołowie

44

35

79,55%

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 10773454

Informacja o finansowaniu projektu