Wydrukuj artykuł

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" Moduł I 2017

Środa, 19 lipiec 2017

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 roku  w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I , mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 24, do dnia 30.08.2017r.

 

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 5.000 zł.

Udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: – 2.100 zł, w tym:

Udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

Udział własny: nie wymagany.

Adresaci programu

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: – 2.000 zł.

Udział własny: nie wymagany.

Adresaci programu

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji wynosi:

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu C 3.

Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci programu

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie http://www.pfron.org.pl/