Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Powiat Wołowski w sieci szpitali

Czwartek, 29 czerwiec 2017

Dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił długo oczekiwaną sieć szpitali ma Dolnym Śląsku. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie znalazło się na liście 45 dolnośląskich szpitali w sieci!  36 dolnośląskich placówek znalazło się  poza nią.

Dzięki podejmowanym przez ostatnie dwa lata  działaniom, dziś, po raz kolejny możemy cieszyć się efektów ciężkiej pracy. Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany wiązały się oczywiście z wieloma zagrożeniami, ale powiat dostrzegał w nich czynnik stymulujący do poszerzenia zakresu działalności, a więc rozwoju spółki medycznej.

Placówki podzielono ze względu na stopnie referencyjności. Szpitale I stopnia to szpitale z oddziałami tj. chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych) i pediatria. Szpitale II stopnia to te z oddziałami tj.: chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia czy urologia. III stopień to placówki z oddziałami specjalistycznymi tj. nefrologia, kardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia klatki piersiowej.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r.

 

O tym co udało się zrobić, i o planach na przyszłość możecie poczytać Państwo w dodatku pt. "Zdrowe inwestycje"

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 10872083

Informacja o finansowaniu projektu