Wydrukuj artykuł

„Szkoła dla rodziców i wychowawców

Piątek, 07 lipiec 2017

I dolnośląska grupa warsztatowa n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W dniach 25-26 czerwca 2017r. w Polanicy Zdroju, na zlecenie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, odbyły się warsztaty, w których uczestniczyła grupa 25 nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów placówek oświatowych Dolnego Śląska. Szkolenie zorganizowała placówka akredytowana, która wygrała szkolenie na terenie Dolnego Śląska tj. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Warsztaty prowadzone były przez koordynatora i realizatora programu Krystynę Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie, która zapoznała pedagogów Dolnego Śląska z programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Wszyscy uczestnicy I grupy warsztatowej wskazali także potrzebę i chęć kontynuacji programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” według kolejnych części: II - Rodzeństwo bez rywalizacji oraz części III-Nastolatka. Aktualnie dobiega końca rekrutacja do II grupy warsztatowej, która odbędzie się w dniach 14-15.09.2017r. (25 osób) oraz III grupa warsztatowa (25 osób), która odbędzie się 23-24.10.2017r. w Polanicy Zdroju. Wszyscy uczestnicy trzech grup warsztatowych - 75 pedagogów Dolnego Śląska wraz z przedstawicielami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu spotkają się na podsumowaniu w dniu 20listopada 2017r. w Wołowie z autorką programu Joanną Sakowską i otrzymają uprawnienia do wdrożenia w/w programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego w placówkach oświatowych Dolnego Śląsk.

 

krata zgłoszeniowa i regulamin