Wydrukuj artykuł

Stanowisko Związku Powiatów Polskich

Wtorek, 21 listopad 2017

Stanowisko wyrażone przez Związek Powiatów Polskich do Minister Cyfryzacji w sprawie wdrożenia systemu CEP 2.0, który wciąż nie działa w sposób umożliwiający pełną i sprawną obsługę również naszych klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.