Wydrukuj artykuł

Konkurs rozstrzygnięty

Środa, 28 listopad 2018

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego      w 2019 r.

 

 

Lp

Oferent

Nazwa zadania

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Fundacja HONESTE VIVERE

ul. Amałowicza-Tatara 7

04 – 474 Warszawa

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego  w 2019 r.

64.020,00 zł