Wydrukuj artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert ogłoszony

Poniedziałek, 29 październik 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.),

ogłasza z dniem 29 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r.

 

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

 

Uchwała

 

Ogłoszenie