Wydrukuj artykuł

Nowe drzewa na boisku

Środa, 31 październik 2018

W 2018 roku na terenie działek położonych przy ul. Kościuszki w Wołowie dokonano nasadzeń 100 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna. Pierwszą turę nasadzeń zorganizowano w kwietniu bieżącego roku w dniu obchodów Święta Drzewa w CKZiU w Centrum Edukacji Ekologicznej Stacja Wołów - Natura 2000.

 

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, pracowników, uczniów klas III TAK i II TMO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz uczniów klas siódmych  SP nr 1 na terenie obiektu szkolnego przy ul. Kościuszki posadzono 30 sztuk drzew.

Drugą turę nasadzeń przeprowadzono w październiku tego roku. Na terenie nieużytkowanego boiska, pracownicy specjalistycznej firmy posadzili kolejne 70 lip drobnolistnych.

Drzewa stanowią nasadzenia zastępcze, które rekompensują straty w środowisku przyrodniczym spowodowane usunięciem topól kanadyjskich, których wiek oraz stan zdrowotny stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.