Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Środa, 21 listopad 2018

Uchwała nr 207/663/18 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

załącznik do uchwały