Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Piątek, 23 listopad 2018

Wykaz


Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do użyczenia, oznaczonych ewidencyjnie jako działki gruntu nr 49/9, AM-40 i nr 45/5, AM-40, położonych w obrębie Wołów


WYKAZ

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 39.