Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Bezpłatne szkolenia

Środa, 06 luty 2019

Osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation i AgilePM Foundation wraz z egzaminem. Szkolenia z egzaminami są pokrywane przez nas w 100%. Prince2 Foundation i AgilePM Foundation są to akredytowane szkolenia, po których po zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat.


Prince2Foundation - https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenie-prince2-foundation/

AgilePMFoundation - https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenieagilepm-foundation/

 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • - ukończyły 18 r. życia (tj. od 18 urodzin) – wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w pierwszym dniu udziału we wsparciu w ramach projektu.
  • - z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
  • - nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • - nie uczą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),
  • - zamieszkują (tj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przebywają z zamiarem stałego pobytu) w województwie dolnośląskim na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji lub Obszaru Interwencji Doliny Baryczy lub Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej lub Obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej lub Zachodniego Obszaru Interwencji (w załączniku szczegółowy wykaz).

Z jednej firmy w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 20% pracowników.

 

regulamin

 

formularz zgłoszeniowy

 

deklaracja uczestnictwa

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 11
odwiedziny: 10785752

Informacja o finansowaniu projektu