Wydrukuj artykuł

Grafik dyżurów

Środa, 06 luty 2019

Jednym z punktów styczniowej sesji Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie było ustalenie miejsc oraz terminów dyżurów członków rady w poszczególnych gminach. Do kontaktu zachęcamy szczególnie osoby starsze, opiekujące się seniorami oraz zainteresowane działalnością na ich rzecz.


Wołów

Siedziba Starostwa Powiatowego w Wołowie  sala nr 10,  każdy 2 i 4 czwartek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00

 

Brzeg Dolny

Siedziba Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów ul. Zwycięstwa 5, każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godzinach 14.00 – 17.00

 

Lubiąż

Siedziba Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów (Dom Kultury w Lubiążu), w każdy 1 i ostatni wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00

 

Wińsko

Siedziba Dziennego Domu Seniora +, ul. Piłsudskiego 19, w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca w godzinach 12.00 – 13.00