Wydrukuj artykuł

Modernizacja „Zetki”

Środa, 06 luty 2019

W pierwszym tygodniu lutego podpisano umowę na zadanie pt. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Powiat Wołowski  przeznaczy na ten cel środki finansowe w wysokości ok. 100 tys. zł.

 

W ramach modernizacji wykonane zostaną roboty w zakresie wymiany podłoża i malowania ścian poprzez wykonanie nowej wykładziny z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach,  przygotowanie podłoża na powierzchni ok. 271 m², wykonanie bruzd w tynkach pod instalacje elektryczne,  przygotowanie podłoża  z wykonaniem uzupełniania tynków oraz gładzi  w miejscach ułożenia przewodów   i gniazd elektrycznych, malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur i grzejników. W ramach zadania wykonane zostanę również roboty w zakresie wymiany instalacji elektrycznej polegające na demontażu starych opraw oświetleniowych, wymianie instalacji oświetlenia oraz opraw oświetleniowych na  LED, wymianie  instalacji zasilania gniazd, montaż rozdzielni z wyposażeniem dla nowej instalacji, wykonanie pomiarów elektrycznych i  natężenia oświetlenia.