Wydrukuj artykuł

Naukowe ferie w Koperniku

Piątek, 15 luty 2019

W drugim tygodniu ferii w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wołowie odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi ludzie mieli okazję poznać metody pracy nauczycieli, zwiedzić szkołę, gabinety przedmiotowe, zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz spotkać z dyrektor Haliną Łosiewicz.

 

Wtorek 5 lutego był dniem nauk humanistycznych. Warsztaty z języka polskiego prowadziła pani Magdalena Nawój – Sinkowska. Uczestnicy poznali metody uczenia się takie jak: technika notowania nazywaną „mapą mózgu” lub „mapą myśli” oraz kahoot! - narzędzie służące do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów; doskonalili także umiejętność pracy z testem czytania ze zrozumieniem (CR). Zajęcia z historii prowadziła pani Agnieszka Michnowska. Tematem dyskusji była „Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje”. Uczestnicy pracowali metodą analizy SWOT, chętnie dyskutowali, wykazywali się sporą wiedzą nie tylko historyczną.

6 lutego odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego i języka angielskiego. Warsztaty
z doradztwa przygotowała pani Katarzyna Łuczak. Uczniowie analizowali proces decyzyjny pod kątem wyboru szkoły do dalszego etapu kształcenia. Na zajęcia z języka angielskiego pani Małgorzata Oberg przygotowała ruchowe metody nauki języka obcego na wesoło.

Czwartek 7 lutego był dniem nauk przyrodniczych. Zajęcia z fizyki prowadziła pani Irena Gilewicz. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w przeprowadzaniu doświadczeń
z dziedziny elektrostatyki i magnetyzmu. Doświadczenia wykonywali samodzielnie
lub w charakterze asystentów. Zajęcia laboratoryjne z chemii przygotowała pani Marzena Dancewicz. Uczestnicy byli świadkami reakcji wytrącania osadów, wykrywania cukrów, wskaźników kwasowo - zasadowych i innych doświadczeń, zgodnych z podstawą programową chemii dla gimnazjów i szkół podstawowych.

Ciszymy się, że zorganizowana przez nas akcja cieszyła się zainteresowaniem, dziękujemy za bardzo miło oraz kreatywnie spędzony czas. Czekamy na Was we wrześniu.