Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, projekt dotyczący aktywizacji społeczno – zawodowej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych za nami

Wtorek, 26 luty 2019

"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" /Carroll Lewis/


15 lutego 2019 r. we Wrocławiu odbyło się podsumowanie projektu, który realizowany był w latach 2017-2018 przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz osiem dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski oraz gmina Wrocław). Projekt partnerski objął wsparciem wychowanków jedenastu z dwunastu publicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego województwa. Marszałek Cezary Przybylski podziękował za wspólny projekt, kurator Roman Kowalczyk nie krył zadowolenia z realizacji i zaangażowania. W imieniu samorządów podziękował starosta Janusz Dziarski.

 

Dzięki realizacji tego projektu przez dwie placówki prowadzone przez powiat wołowski (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 W Godzięcinie) 69 wychowanek i (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 W Brzegu Dolnym) 99 wychowanków, którzy brali udział w projekcie będzie miało łatwiejszy start w dorosłe życie po opuszczeniu placówek oraz zostało zminimalizowane ryzyko ich wykluczenia ze społeczeństwa w przyszłości.

Rodzice dzięki szerokiej pomocy, którą uzyskali od specjalistów zatrudnionych w projekcie łatwiej będą mogli wspomóc swoje dzieci w odnalezieniu się na rynku pracy.

Kadra zaangażowana w projekt nabyła nowe umiejętności.

 

Ponadto dzięki udziałowi w projekcie udało się stworzyć kompleks sal terapeutycznych świetnie wyposażonych, które służą całej społeczności zespołu i były już ostatnim etapem modernizacji całego obiektu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

 

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje projektu bo to dzięki Waszym staraniom, ogromnej pracy, młodzi ludzie mają szanse na lepsze jutro.

Warto inwestować w młodego człowieka, w rozwój jego kompetencji szczególnie tych zawodowych.

 

Beata Borowska – Podsiadła

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych

w Brzegu Dolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 28
odwiedziny: 11311900

Informacja o finansowaniu projektu