Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o II przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej

Czwartek, 21 luty 2019

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza II przetarg pisemny ograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha, położonej w obrębie Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00010562/0.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Klauzula RODO

3. Załącznik 1 - zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

4. Załącznik 2 - oferta uczestnictwa w przetargu

5. Załącznik 3 - oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu

6. Załącznik 4 - oświadczenie o posiadanej powierzchni użytków rolnych

7. Załącznik 5 - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

8. Załącznik 6 - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych