Wydrukuj artykuł

Szkoła bez barier

Wtorek, 26 luty 2019

W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie zostały zamontowane i oddane do użytku 2 platformy przyschodowe, które umożliwiają dzieciom będących na wózkach inwalidzkich możliwość przemieszczenia się do sal lekcyjnych i gabinetów terapeutycznych zlokalizowanych w części parterowej budynku.

Pierwsze testy odbyły się w obecności Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego. Wizyta w placówce była również doskonałą okazją do zapoznania się z  innymi potrzebami szkoły i jej wychowanków.

Inwestycja została przyjęta bardzo entuzjastycznie przez uczniów, którzy z wielką radością korzystają z pierwszych zjazdów platformami do niedostępnych dotychczas sal terapeutycznych i zajęć specjalistycznych. Jeden z uczniów uświadomił nam jak ważne było to zadanie. Podczas pierwszego zjazdu powiedział, że przejazd platformą był jednym z najszczęśliwszych dni w jego życiu !

 

Dzięki otrzymanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowaniu, zamontowane urządzenia były ostatnimi, które pozwoliły na całkowite usunięcie barier architektonicznych w budynku szkolnym dla dzieci będących na wózkach inwalidzkich.

 

Zadanie pt. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym - zakup i montaż 2 platform przychodowych” wykonane zostało w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III”. Łączny koszt zakupu i montażu wyniósł 67.650,00 zł. Połowę kwoty, czyli 33.825,00 zł pozyskano ze środków PFRON.