Wydrukuj artykuł

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Czwartek, 21 luty 2019

Starosta Wołowski podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanejw stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w obrębie Krzydlina Mała, w gminie Wołów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie

 

Wykaz