Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wtorek, 27 października 2020
W związku z ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu Klientów, wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 73/2020, Wydział Komunikacji i Transportu przekazuje informację o sposobie załatwienia spraw w wydziale KT, który obowiązywał będzie od dnia 02.11.2020r. ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 października 2020
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 października 2020
„Ślubuję uroczyście jako Radny Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego  pracować dla dobra i pomyślności Powiatu Wołowskiego, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy”. Od...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 października 2020
Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”   Na podstawie uchwały nr XLV/254/10...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 22 października 2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 26 października 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną, ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 21 października 2020
Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 20 października 2020
Od dnia 19 października 2020 roku  do odwołania Apteka Nova 4 przy ulicy Piłsudskiego 32 B w Wołowie czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-18.00, w soboty  od 8.00-15.00, niedziela- nieczynne.
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Sobota, 17 października 2020
Powiat Wołowski od 17 października 2020 roku objęty jest tzw. strefą żółtą oznacza to pewne ograniczenia i restrykcje z tym związane. W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Sobota, 17 października 2020
Informujemy Państwa, że oddział wewnętrzny szpitala PCM w Wołowie pracuje, co oznacza, że przebywający tam pacjenci są leczeni. Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć. Oznacza to zawieszenie pracy izby przyjęć, a nie oddziału wewnętrznego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 16 października 2020
Starosta Wołowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostepnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n., w zw. z art. 124b...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 15 października 2020
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 14 października 2020
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha, położonej w obrębie Oborniki...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 14 października 2020
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty.       Tegoroczna  uroczystość z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, ze względów bezpieczeństwa nie może być zrealizowana w tradycyjny sposób. Pozwólcie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 12 października 2020
Powiat Wołowski podpisał w dniu 2 października br. umowę z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na zakup sprzętu dla PCM o wartości 312 833,96 w ramach Grantu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 12 października 2020
Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Starosta Wołowski Janusz Dziarski, przy udziale przedstawicieli powiatowych straży, służb i inspekcji omówiono...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 05 października 2020
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań Publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.   Pełna...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 05 października 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przypomina o możliwości składania  do dnia 10 października 2020 r. wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowanego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 01 października 2020
Wszytskim Seniorkom i Seniorom składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia i uśmiechu. Spełnienia marzeń !  
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 25 września 2020
Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: dzierżoniowski(68), Jelenia Gora(73), jeleniogorski(74), kamiennogorski(75), kłodzki(84), lubański(67), lwowecki(72), Wałbrzych(78), wałbrzyski(79), ząbkowicki(76), zgorzelecki(64) Ważność...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 25 września 2020
W tym tygodniu poznaliśmy nazwiska Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego. Na swoich kandydatów głosowało blisko 1000  uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Dzień wyborów był niezwykle ważnym i uroczystym wydarzeniem - Świętem Samorządności.  ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 24 września 2020
Starosta Wołowski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.    Nieruchomość: dot. części nieruchomości, oznaczonej jako działki gruntu nr: - 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 17
odwiedziny: 11339604

Informacja o finansowaniu projektu