Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie

Piątek, 16 październik 2020

Starosta Wołowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostepnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n., w zw. z art. 124b ust. 1 u.g.n., położonej w obrębie nr 0040 Orzeszków, gmina Wińsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 5, AM-1, o pow. 1,0502 ha, celem umożliwienia przeprowadzenia prac związanych z planowanym remontem linii elektroenergetycznej 110 kv, o numerze ruchowym S-419, zlokalizowanej w granicach ww. działki gruntu.

 

Treść ogłoszenia

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 18
odwiedziny: 11730293

Informacja o finansowaniu projektu