Wydrukuj artykuł

Powiat Wołowski od 17 października 2020 roku objęty jest tzw. strefą żółtą

Sobota, 17 październik 2020

Powiat Wołowski od 17 października 2020 roku objęty jest tzw. strefą żółtą oznacza to pewne ograniczenia i restrykcje z tym związane.

W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne odbywają się:
1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Prowadzenie działalności gastronomicznej jest możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.
Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.
W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.

Działalność hotelarska obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. 
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej i sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Baseny zawieszają działalności

Z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne - obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Siłownie i centra i kluby fitness – obowiązuje zakaz działalności, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Kina udostępniają widzom co drugie miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Zgromadzenia mogą być organizowane z udziałem do 25 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły - jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 4 m2.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe - (od 19.10.2020 r.) – organizacja imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne) z udział max 20 osób – bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Transport zbiorowy - pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski – istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Handel - obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Od 15 października w  godzinach 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach, aptekach i punktach pocztowych mogą przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca - zawieszenie działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu - w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.