Wydrukuj artykuł

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Piątek, 25 wrzesień 2020

Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: dzierżoniowski(68), Jelenia Gora(73), jeleniogorski(74), kamiennogorski(75),

kłodzki(84), lubański(67), lwowecki(72), Wałbrzych(78), wałbrzyski(79), ząbkowicki(76),

zgorzelecki(64)

Ważność od godz. 23:00 dnia 25.09.2020 do godz. 14:00 dnia 26.09.2020

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.

Prognozowana wysokość opadow za okres ważności Ostrzeżenia od 30 mm do 50 mm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 dolnośląskie (11 powiatow) od 23:00/25.09 do

14:00/26.09.2020 50 mm. Dotyczy powiatow: dzierżoniowski, Jelenia Gora, jeleniogorski,

kamiennogorski, kłodzki, lubański, lwowecki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki i zgorzelecki.

RSO Woj. dolnośląskie (11 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia

o intensywnych opadach deszczu

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bolesławiecki(55), głogowski(55), gorowski(56), jaworski(65), Legnica(58),

legnicki(58), lubiński(56), milicki(57), oleśnicki(59), oławski(60), polkowicki(55),

strzeliński(62), średzki(58), świdnicki(65), trzebnicki(57), wołowski(57), Wrocław(57),

wrocławski(58), złotoryjski(64)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

51-616 Wrocław ul. Parkowa 30

tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37

email: meteo.wroclaw@imgw.pl

www: www.imgw.pl

strona 1 z 2

Ważność od godz. 00:00 dnia 26.09.2020 do godz. 14:00 dnia 26.09.2020

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym.

Prognozowana wysokość opadow za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40

mm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 dolnośląskie (19 powiatow) od 00:00/26.09 do

14:00/26.09.2020 40 mm. Dotyczy powiatow: bolesławiecki, głogowski, gorowski, jaworski,

Legnica, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki,

świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski i złotoryjski.

RSO Woj. dolnośląskie (19 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia

o intensywnych opadach deszczu

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Edyta Socha

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

51-616 Wrocław ul. Parkowa 30

tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37

email: meteo.wroclaw@imgw.pl

www: www.imgw.pl

strona