Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Samoobrona

Piątek, 24 luty 2017

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej często stają w obliczu różnych zagrożeń wynikających ze specyfiki środowiska, w którym pracują. Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują na jakie niebezpieczeństwa narażone są osoby wykonujące ten zawód. Konieczne jest podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników pomocy społecznej. W związku powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Komendą Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowało w dniu 21 lutego 2017 roku szkolenie dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników pomocy społecznej. W warsztatach wzięło udział dwadzieścia osiem pań ze wszystkich instytucji naszego powiatu zajmujących się pomocą społeczną. Zajęcia praktyczne poprowadził podinspektor Henryk Tonderys - mistrz świata w Karate Shotokan, który zaprezentował szereg praktycznych metod samoobrony oraz sposobów zachowania się w sytuacjach trudnych. W części teoretycznej warsztatów, swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z uczestniczkami sierż. Dawid Marczyński - psycholog i negocjator policyjny. Szkolenie to z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób niosących pomoc.

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 68
odwiedziny: 8965509

Informacja o finansowaniu projektu