Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni

Wtorek, 14 marzec 2017

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we  Wrocławiu organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci  i młodzieży, tym razem pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy PSP. Celem jest również ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do konkursu nie mogą mieć ukończonych 18 lat.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną samodzielną pracę konkursową. Prace zespołowe nie będą oceniane. Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Dopuszczalny format prac to A4 i A3.

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołowie przeprowadzi eliminacje na szczeblu powiatowym. Prace z eliminacji gminnych należy przesłać do Starostwa do 31 marca. Nagrodzone przez Starostę Wołowskiego prace wezmą udział w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Regulamin konkursu na stronie: www.straz.gov.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 36
odwiedziny: 8836529

Informacja o finansowaniu projektu