Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

„Stypendia Pomostowe”

Wtorek, 16 maj 2017

Wielu młodych ludzi staje przed dylematem jakie studia wybrać i skąd wziąć na nie środki. Dla części z nich odpowiedzią na to pytanie może być XVI Edycja Programów Stypendiów Pomostowych. Jest to program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2017/2018. O stypendium w wysokości 500zł  miesięcznie  na I rok studiów może aplikować każdy kto ukończy szkołę ponadgimnazjalną i zdał maturę w 2017 roku oraz spełnia poniższe kryteria:

  • - zda maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • -mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • -pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
  • a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

-          pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

-          jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

-          jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

-          ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 70
odwiedziny: 8836579

Informacja o finansowaniu projektu