Wydrukuj artykuł

„Stypendia Pomostowe”

Wtorek, 16 maj 2017

Wielu młodych ludzi staje przed dylematem jakie studia wybrać i skąd wziąć na nie środki. Dla części z nich odpowiedzią na to pytanie może być XVI Edycja Programów Stypendiów Pomostowych. Jest to program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2017/2018. O stypendium w wysokości 500zł  miesięcznie  na I rok studiów może aplikować każdy kto ukończy szkołę ponadgimnazjalną i zdał maturę w 2017 roku oraz spełnia poniższe kryteria:

-          pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

-          jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

-          jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

-          ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.