Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Remonty dróg

Środa, 05 lipiec 2017

Trwają prace w ramach zamówienia publicznego nr ZDP/PN-03/2017 pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego”.

W ramach zamówienia publicznego nr ZDP/PN-03/2017 (KOD CPV: 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg) pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego”,  przewidziano wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i polegających na naprawie nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego z podziałem na następujące zadania (części):

ZADANIE 1 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na grubości istniejącej warstwy bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8 układanej mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub ręcznie przy użyciu zagęszczarek płytowych, w przewidywanej ilości 450 t.

ZADANIE 2 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na grubości istniejącej warstwy bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8 układanej mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub ręcznie przy użyciu zagęszczarek płytowych, w przewidywanej ilości 1000 t.

ZADANIE 3 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na grubości istniejącej warstwy bitumicznej grysami i emulsją przy użyciu remontera - Patchera w przewidywanej ilości 800 t

ZADANIE 4 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na grubości istniejącej warstwy bitumicznej grysami i emulsją przy użyciu remontera - Patchera w przewidywanej ilości 700 t

Prace wykonują firmy:

Ago drogi sp. z o.o. , Golędzinów, ul. Obornicka 80, 55-120 Oborniki Śląskie oraz Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów

Prace będą wykonywane w dwóch etapach. Aktualnie w ramach etapu pierwszego wbudowano 720 ton masy na gorąco na drogach wojewódzkich oraz 450 ton w ramach remontów emulsją i grysami na drogach powiatowych. Drugi etap prac planowany jest w okresie wrzesień - październik 2017 r. Prosimy o zachowanie ostrożności i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości na remontowanych odcinkach dróg. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 59
odwiedziny: 9075285

Informacja o finansowaniu projektu