Wydrukuj artykuł

Informacja

Piątek, 04 maj 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 50 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej