Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie

Wtorek, 08 maj 2018

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Treść ogłoszenia