Wydrukuj artykuł

Przekazaliśmy bluzy pszczelarskie

Środa, 06 czerwiec 2018

Wczoraj Starosta Wołowski Maciej Nejman odwiedził państwa Bogusławę i Jerzego Nawara z Domaszkowa, prowadzących Pasiekę "Zuzia", która ma już na swoim koncie kilka znaczących nagród. Powiat Wołowski dzięki uczestnictwu państwa Nawara w targach, konkursach i jarmarkach jest promowany na terenie Polski i Dolnego Śląska. Małżeństwo z Domaszkowa prowadzi ścieżkę edukacyjną, gdzie każdy może dowiedzieć się jak powstaje miód. W trakcie spotkania starosta wręczył właścicielom pasieki bluzy pszczelarskie z hasłem "Powiat Wołowski wspieramy aktywnych!".


 

 

Link do filmu z wizyty: https://www.facebook.com/powiatwolowski/videos/1728589297210101/