Wydrukuj artykuł

Otwarty konkurs ofert

Środa, 18 lipiec 2018

Tylko do 27 lipca 2018 r. do godz. 15.45 można składać oferty w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wołowskiego II otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu. Na zadania Zarząd Powiatu Wołowskiego przeznaczył łącznie 10 500 zł.


Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 10.08. 2018 r. do 31.12.2018 r. i powinny być realizowane na terenie naszego powiatu.

Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl

Zapraszamy organizacje do składnia wniosków !