Wydrukuj artykuł

Kolejny odcinek z Lubiąża do Kawic będzie wyremontowany

Piątek, 10 sierpien 2018

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wyłoniła wykonawcę remontu drogi wojewódzkiej nr 338 Lubiąż - Kawice o długości 1,111 km. Droga ta jest o tyle istotna, że stanowi łącznik z drogą krajową nr 94.

Dzięki staraniom Tadeusza Samborskiego, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, oraz wnioskom do województwa kierowanym przez Alicję Sielicką - burmistrz Miasta i Gminy Prochowice oraz starostę Macieja Nejmana ko...lejny odcinek tej drogi (3. etap) zyska nową nawierzchnię i lepszą przejezdność. Swoje oferty złożyły trzy firmy: BERGER BAU Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. oraz Michał Bisek „BISEK-ASFALT”. Firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę była Michał Bisek „BISEK – ASFALT”. Firma zaproponowała wykonanie zadania za 1 999 005,38 zł brutto.