Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Środa, 07 listopad 2018

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza  przetarg pisemny ograniczony 

Nieruchomość: działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha (w tym: RIIIb-2,5360 ha, RV-0,2854 ha, ŁIV-0,1185 ha, LsIV-0,0440 ha), obręb Oborniki Śląskie, nr księgi wieczystej - WR1W/00010562/0.

 

Tryb przetargu: pisemny ograniczony, do którego mogą przystąpić osoby będące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne.

 

Przeznaczenie: R/1 – tereny rolnicze  uprawy polowe, częściowo: ZL/20 i ZL/21 -  tereny lasów.

 

Cena wywoławcza: 148 300,00 zł netto - sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Termin i miejsce przetargu: część jawna przetargu - godz. 10:00 w dniu 12.12.2018 r.; część niejawna – godz. 12:00 w dniu 12.12.2018 r.; w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

 

Wadium: 10.000,00 zł.

 

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w BIP-ie Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej tut. Urzędu, w prasie lokalnej, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

 

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. 27 lub pod nr telefonu: 071 380 59 45.

 

Starosta Wołowski
Maciej Nejman

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetagu

 

Oferta uczestnictwa w przetargu

 

Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu

 

Oświadczenie o  posiadanej powierzchni użytków rolnych

 

Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 

Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych

 

Klauzula RODO