Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Bezpłatne szkolenia

Środa, 06 luty 2019

Osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation i AgilePM Foundation wraz z egzaminem. Szkolenia z egzaminami są pokrywane przez nas w 100%. Prince2 Foundation i AgilePM Foundation są to akredytowane szkolenia, po których po zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat.


Prince2Foundation - https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenie-prince2-foundation/

AgilePMFoundation - https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenieagilepm-foundation/

 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • - ukończyły 18 r. życia (tj. od 18 urodzin) – wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w pierwszym dniu udziału we wsparciu w ramach projektu.
  • - z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
  • - nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • - nie uczą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),
  • - zamieszkują (tj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przebywają z zamiarem stałego pobytu) w województwie dolnośląskim na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji lub Obszaru Interwencji Doliny Baryczy lub Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej lub Obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej lub Zachodniego Obszaru Interwencji (w załączniku szczegółowy wykaz).

Z jednej firmy w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 20% pracowników.

 

regulamin

 

formularz zgłoszeniowy

 

deklaracja uczestnictwa

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 9975312

Informacja o finansowaniu projektu