Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy.

Wtorek, 11 czerwiec 2019

Intensywna praca, wymiana doświadczeń oraz ustalanie planu działań na najbliższe lata, charakteryzowało międzynarodowe sympozjum, które odbyło się w dniach 1 – 3 czerwca w Krzyżowej. Na zaproszenie Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego odpowiedzieli przedstawiciele  samorządów: Powiatu Harburg, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Barsinghausen, Gminy Wińsko, Gminy Meschede, Gminy Wołów i Gminy Buchholz. O przyszłości międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym rozmawiało 40 samorządowców oraz zaproszonych gości.


Istotą seminarium było polsko – niemieckie pojednanie na przestrzeni lat w odniesieniu do społeczności lokalnych dwóch krajów oraz wydarzeń rocznicowych, które przypadają w 2019 roku. Powiat Wołowski, pomysłodawca i realizator projektu,  jako cel określił sobie podjęcie szerokiej współpracy na poziomie samorządowym, angażowanie się w inne, nowe kierunki działania, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnych Polski i Niemiec.

 

Starosta Wołowski w swoim przemówieniu odniósł się do ważnych wydarzeń rocznicowych. Przypomniał, że blisko 30 lat temu historia połączyła dwa miejsca: Krzyżową i Mur Berliński. Upadek Muru Berlińskiego i msza pojednania w Krzyżowej otworzyły nową kartę w dziejach współczesnej Europy. Starosta podkreślił, że planując  międzynarodowe sympozjum, skupił się na tym, co łączy oba kraje. A łączy je  bardzo wiele – europejskie dziedzictwo kulturowe, światopoglądowe, tradycje wolnościowe, łączą nas wspólne wyzwania, w obliczu których stoi współczesna Europa, łączy nas wspólna troska i bezpieczeństwo o przyszłość naszego kontynentu oraz dążenie do pokojowego współistnienia międzynarodowych społeczności. Starosta podkreślił, że to wszystko co nas łączy jest doskonałą podstawą do wypracowania działań, które przyniosą korzyści obu naszym narodom, a przede wszystkim mieszkańcom naszych powiatów i gmin, za których jesteśmy odpowiedzialni.

 

Gościem honorowym był Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania trzech, interesujących wykładów. Wykład inaugurujący pt. „Relacje polsko – niemieckie po 1945 roku” wygłosił dr Tomasz Skonieczny – Zastępca Kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Dr Marcin Miodek z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  zaprezentował  „Kartę niemiecką" w polskiej socjotechnice od roku 1945 do współczesności.

Cykl wykładów zamknął prof. Stanisław Nicieja, historyk, biografista, kierownik katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, który odniósł się do zabytków Dolnego Śląska w odniesieniu do historii i współczesności.

 

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego zorganizowała zwiedzanie po miejscu pamięci oraz wystawie „Odwaga i pojednanie”.

 

W ramach bloku poświęconego pespektywom rozwoju relacji polsko – niemieckich na poziomie samorządowym, zorganizowana została praca warsztatowa. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy tematyczne. Moduły tematyczne:

- gospodarczy – prowadzący Alexander Mazurek – specjalista w zakresie gospodarki przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej w powiecie Harburg.

- panel społeczny poprowadził: Joachim Schleiff – Stowarzyszenie Miast Partnerskich Buchholz – Wołów oraz Janusz Wieluński – Przewodniczący Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia w Buchholz.

- aspekt kulturalno – historyczny moderował wspomniany wcześniej prof. Stanisław Nicieja,

- aspekt edukacyjny poprowadził Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty.

Wypracowane wnioski zaprezentowane zostały metodą World Caffe, którą poprowadziła Krystyna Adasko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

 

Nie zabrakło również dyskusji otwartych na temat perspektyw współpracy polsko – niemieckiej na poziomie samorządowym, zaprezentowania rozwiązań modelowych. Wspólnie zaplanowano tematy spotkań w 2020 roku, które adresowane będą do przedstawicieli instytucji, służb podległych jednostkom samorządowym.

Novum bez wątpienia było uruchomienie Chmury Konferencyjnej – chmurowego narzędzia konferencyjnego. Dzięki wsparciu firmy Euroimpex SA i prezesa Krzysztofa Pokornego  mogliśmy korzystać z nowoczesnego systemu zarządzania materiałami konferencyjnymi i prowadzić skuteczną komunikację z uczestnikami.

 

W organizacji projektu Powiat Wołowski wspierają:

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Euroimpex SA

 

Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 500 zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

 


 


……………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo,


Jako organizator międzynarodowego sympozjum, chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom samorządów: Powiatu Harburg, Gminy Barsinghausen, Gminy Buchholz, Gminy Meschede oraz Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko i Wołów za uczestnictwo w tym merytorycznym spotkaniu. Dziękuję Państwu za to, że  pomimo wielu obowiązków służbowych i rodzinnych zechcieliście przyjąć moje zaproszenie. Liczę, że sympozjum było jednym z wielu wydarzeń, których będziemy współtwórcami, a które przełożą się na jakość naszej współpracy. Współpracy, która będzie przekładała się na realne korzyści dla wszystkich partnerów.

Serdeczne podziękowania składam również wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły Powiat Wołowski w realizacji tak ważnego zadania.

Z wyrazami szacunku

 

Janusz Dziarski

Starosta Wołowski

 

 

 

 

Starosta Wołowski - Janusz Dziarski

 

 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Marcin Krzyżanowski

 

 

I zastępca Strarosty Powiatu Harburg - Kai Uffelmann

 

 

Wiceburmistrz Wołowa - Jacek Włosek

 

 

Wiceburmistrz Buchholz Siegrid Spieker

 

 

 

Burmistrz Brzegu Dolnego - Paweł Pirek

 

 

Wicewójt Wińska - Bogusława Folkman

 

 

 

Burmistrz Meschede - Christoph Weber

 

 

 

Od lewej: Tłumacz - Magdalena Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Krystyna Adaśko

 

 

Zastępca Kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego - dr Tomasz Skonieczny

 

 

Od lewej: I zastępca Starosty Powiatu Harburg - Kai Uffelmann, Starosta Wołowski - Janusz Dziarski

 

 

Pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - dr Marcin Miodek

 

 

Oprowadzenie po miejscu pamięci Krzyżowa

 

 

Od lewej: Członek Rady Powiatu Harburg - Wilfried Geiger, I zastępca Starosty Powiatu Harburg - Kai Uffelmann

 

 

Oprowadzenie po miejscu pamięci Krzyżowa. Wystawa "Odwaga i pojednanie"

 

 

Historyk, biografista, kierownik katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego - prof. Stanisław Nicieja

 

 

 

od lewej:  Radny Rady MiejskiejBuchholz - Wilhelm Pape, Honorowy obywatel miasta Wołowa - Joachim Schleiff ,

specjalista służby społecznej w Gminie Buchholz - Anke Schneider

 

 

wykład: Zabytki Dolnego Śląska - historia i współczesność

 

 

od lewej:Przewodniczący stowarzyszenia miast partnerskich Buchholz- Wołów - Janusz Wieluński,Sekretarz Powiatu Wołowskiego - Andrzej Nejman,

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego - Janusz Kawalec

 

 

 

Alexander Mazurek, Ewa Mazurek - Powiat Harburg

 

 

członek Rady Powiatu Harburg - Wilfried Geiger

 

 

Panel gospodarczy - prowadzący Alexander Mazurek

 

 

Panel społeczny: prowadzący Joachim Schleiff i Janusz Wieluński

 

 

Panel edukacyjny: prowadzący Janurz Wrzal - Dolnośląski Wicekurator Oświaty

 

 

Wizytator ds. współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Jan Kamiński

 

 

Panel kulturalno – historyczny, prowadzący prof. Stanislaw Nicieja

 

 

Panel edukacyjny, od lewej: Magdalena Lewandowska tłumacz, Marta Mosiek - Radna Rady Miejsciej w Wołowie

 

 

Od lewej: Radny Rady Powiatu Wołowskiego - Józef Szumilas, Członek Stowarzyszenia miast partnerskich Brzegu Dolnego - Małgorzata Bandel - Jakubowska

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego - Janusz Kawalec

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć: GALERIA ZDJĘĆ

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 10781723

Informacja o finansowaniu projektu