Wydrukuj artykuł

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Piątek, 05 lipiec 2019

Decyzją Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. oddziały ginekologiczny  i neonatologiczny w szpitalu w Brzegu Dolnym z dniem 05 lipca zawieszają swoją działalność. Sytuacja finansowa spółki doprowadziła do tak dotkliwych dla mieszkańców powiatu konsekwencji. Samorządy Powiatu Wołowskiego oraz Gminy Brzeg Dolny zabezpieczyły w swych budżetach kwoty służące objęciu kolejnych udziałów w spółce, a tym samym jej dokapitalizowaniu. Jednakże podjęcie takiej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników wymaga dokapitalizowania przez wszystkie samorządy naszego powiatu.


Apelujemy do samorządów Gminy Wińsko oraz Wołów o podjęcie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia środków finansowych, a tym samym zapewnienia opieki zdrowotnej na naszym terenie. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. jest własnością wszystkich samorządów Powiatu Wołowskiego.