Wydrukuj artykuł

Nabór członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Środa, 07 sierpien 2019

W dniu 7 sierpnia 2019 r. pojawiło się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ogłoszenie Starosty Wołowskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

 

Kandydatów mogą zgłaszać (po jednej osobie) działające na terenie Powiatu Wołowskiego organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) – w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanych zostanie 5 osób. Zgłoszenia pisemne kandydatów należy składać w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Powołanie przez Starostę Wołowskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołowie nastąpi  w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

 

PCPR