Wydrukuj artykuł

Wyniki konsultacji programu współpracy

Czwartek, 21 listopad 2019

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

 

WYNIKI KONSULTACJI