Wydrukuj artykuł

Konkurs rozstrzygnięty

Piątek, 29 listopad 2019

Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 28 listopada 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego     w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.

 

 

Lp

Oferent

Nazwa zadania

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Fundacja w Służbie Wsi

ul. Dąbrowskiego 42,

50-457 Wrocław

Prowadzenie punktu, w którym udzielana będzie  nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.

64.020,00 zł