Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Środa, 15 styczeń 2020

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości gruntowej działka gruntu nr 189/4