Wydrukuj artykuł

Uwaga ! Ważny komunikat !

Piątek, 20 marzec 2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Wołowskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że w okresie od dnia 23.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie czasowo zawiesza się osobistą obsługę interesantów.

 

Wszelkie sprawy w tut. Urzędzie załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

 

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin zawieszenia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.


Pełna treść zarządzenia