Wydrukuj artykuł

Starostwo Powiatowe w Wołowie zawiesiło osobistą obsługę interesantów

Piątek, 10 kwiecień 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 14.04. do dnia 17.04.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą  telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy  e-puap oraz faxu.


Wszelkie podania, wnioski czy inne pisma adresowane do tut. Urzędu można również składać w zaklejonych kopertach, bez potwierdzenia odbioru, do skrzynki korespondencyjnej, która znajdować się będzie przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów). Skrzynka korespondencyjna dostępna będzie od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

 

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu lub skróceniu.