Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Komunikat

Piątek, 22 maj 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 25.05.2020 do dnia 29.05.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie dopuszcza się osobistą obsługę klientów pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty  z właściwym do załatwienia sprawy Wydziałem.

 

Przyjmowanie klientów odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w wyznaczonym do tego miejscu. Na terenie Starostwa obowiązuje klientów nakaz zakrywania nosa i ust oraz odkażenia dłoni przed wejściem.

 

Sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa będą załatwiane telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

 

Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawień do kierowania realizowane będą bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Wszelkie podania, wnioski, czy inne pisma adresowane do tut. Urzędu można również składać w zaklejonych kopertach, bez potwierdzenia odbioru, do skrzynki korespondencyjnej, która znajdować się będzie przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów). Skrzynka korespondencyjna dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

 

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

    zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
    © 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
    on line: 42
    odwiedziny: 11762457

    Informacja o finansowaniu projektu