Wydrukuj artykuł

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Wtorek, 02 czerwiec 2020

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy za trud wychowania

oraz składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym serdeczne życzenia wielu sił, wytrwałości

i cierpliwości w pełnieniu tej ważnej misji.

Niech radość, uśmiech i wdzięczność dzieci

wynagradza Państwu codzienne poświęcenie, troskę i opiekę.

 

wyrazami szacunku

Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.