Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Czwartek, 25 czerwiec 2020

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA Działka ewidencyjna nr 189/4