Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ważny komunikat

Czwartek, 22 październik 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 26 października 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną,  za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

Bezpośrednią obsługę interesantów dopuszcza się wyłącznie w szczególnie uzasadnionych  przypadkach, w których rodzaj i waga sprawy wymaga ich osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

 

W wyżej wskazanych sprawach osobista obsługa interesantów możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty z właściwym do załatwienia sprawy Wydziałem.

W sprawach, o których mowa w ust. 2, bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie we właściwym do załatwienia sprawy Wydziale z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Na terenie Starostwa obowiązuje interesantów bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust oraz odkażania dłoni przed wejściem.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 44
odwiedziny: 11447849

Informacja o finansowaniu projektu