Wydrukuj artykuł

36 sesja Rady Powiatu Wołowskiego

Poniedziałek, 05 czerwiec 2017

Serdecznie zapraszamy  do obrjrzenia 36 sesji Rady Powiatu Wołowskiego. Podczas sesji poruszone zostały między innymi  tak ważne kwestie udzielenia absolutorium oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7